DIN 58345 is de norm voor een medicijnkoelkast die wordt gebruikt om medicijnen bij een temperatuur van +5°C op te slaan. DIN staat voor ‘Deutsches Institut für Normung’ (Duitse nationale normeringsinstantie). Het DIN vaardigt in Duitsland geldige normen uit. DIN58345 geeft de laatste technologische vorderingen weer en stelt precies geformuleerde eisen vast in relatie tot medicijnkoelkasten.

Een DIN 58345 koelkast gecertificeerd apparaat voldoet aan deze kwaliteitseisen:

  • Eenvoudig te reinigen
  • Geen temperatuurafwijking vanwege kapot deurrubber na 50.000 deuropeningen
  • Belastbaarheid draagroosters minimaal 100 kg/m²
  • Alarm gedurende minimaal 12 uur bij stroomonderbreking
  • Optisch en akoestisch alarm voor te hoge (+8°C) en te lage (+2°C) temperatuur
  • Veiligheidsthermostaat ter voorkoming temperatuur onder +2°C
  • Extra referentiesensor
  • Geluidsniveau < 60 dB(A)